Niet nuchter naar je onderzoek? Niet zonder gevolgen!

Arts Ercan Cesmeli

Als maag-, darm- en leverspecialist wordt Dr. Ercan Cesmeli vaak geconfronteerd met patiënten die het begrip ‘nuchter zijn’ minder nauw nemen. “Niet uit slechte wil”, zegt hij. “Maar vaak weten mensen niet wat ‘nuchter zijn’ inhoudt.” Hij ziet dan ook veel kansen in de afsprakenrobot RingMe, de tweede ‘vernieuwende oplossing’ van Comon.

Niet nuchter? Niet zonder gevolgen!

Image

Mag je een glas water drinken of roken voor een operatie, scan of bloedonderzoek? Het enige juiste antwoord: neen. “Helaas weten velen dit niet”, zegt Dr. Ercan Cesmeli. Op zijn afdeling maag-, darm- en leverziekten in het Gentse AZ Sint-Lucas moet hij vaak patiënten naar huis sturen. Want een kop koffie net vóór de operatie? Neen, zelfs dat kan niet. Vervelend want dat betekent tijdverlies voor iedereen. En dat is nog niet alles. “Niet nuchter zijn kan zorgen voor complicaties die ernstiger zijn dan de ingreep zelf. Leg dat dan maar eens uit aan de familie. Ook leidt het soms tot de verkeerde diagnose.”

RingMe: een afsprakenrobot met een duidelijke boodschap

Image
Lucie

RingMe is een slimme afsprakenrobot die patiënten opbelt met een geautomatiseerde boodschap in hun eigen taal. “Vooral het juiste begrip van ‘nuchter zijn’ is cruciaal”, legt Ercan uit. “De afsprakenrobot overbrugt de communicatiekloof door de patiënt gestructureerd te herinneren aan de juiste afspraken. Naast de meertaligheid is het een troef dat je ook minder digitaal geletterde patiënten bereikt want je hebt enkel een telefoon nodig.”

Een nieuwe functie voor RingMe?

Image

De telefoonbot belt patiënten op en vraagt hen om hun afspraak te verplaatsen, te annuleren en geeft hen informatie over de plaats, de dokter en het tijdstip. Momenteel ligt de focus op het testen van de eenvoudige versie van de afsprakenrobot, maar het team achter deze uitvinding zou graag de functionaliteit over "nuchter zijn" toevoegen. Zo zou RingMe de patiënt eraan kunnen herinneren dat deze zeker nuchter naar het onderzoek, de operatie of scan moet komen en een kort woordje uitleg geven over wat het begrip juist betekent.