Verstaanbare zorg: de 6 deelproblemen op een rij

Hoe maken we zorg verstaanbaar voor alle Gentenaars?

'Verstaanbare zorg’ is een uitdaging met veel facetten. Voor de een gaat dit vooral over meertaligheid, voor de ander over laagdrempelig taalgebruik of het verhogen van gezondheidsvaardigheden. Voor we konden nadenken over oplossingen, gingen we eerst op verkenning: wat zijn precies de verschillende deelaspecten van de uitdaging?

Wat zijn de uitdagingen?

"Een arts zet de feiten op een rij, maar wanneer je als patiënt nog moet bekomen, gaat dat je petje te boven."

Image
Vrolijke dokter met formules achter hem

Wanneer je als patiënt moeilijk nieuws ontvangt of nog verdoofd bent van de pijn komt dokterstaal niet altijd binnen. Je komt thuis en vraagt je af wat de arts allemaal verteld heeft. Welke oplossingen bestaan er al en welke kansen ziet Comon?

 

"Technologie kan ervoor zorgen dat de dokter meer tijd heeft om te vragen hoe het écht met je gaat."

Image
Man die mediteert

Om een warm contact met de patiënt te krijgen is er soms door tijdsdruk bij de zorgverlener niet genoeg tijd. De patiënt kan hierdoor moeilijker vragen stellen en begrijpt de arts minder goed. Welke oplossingen bestaan er al en welke kansen ziet Comon?

 

"Ik zag de patiënt fronsen, hij had duidelijk niet begrepen wat de arts zei. Maar die ging er niet op in."

Image
Dokter die stethoscoop op mond van patiënt legt

De communicatievaardigheden van de zorgverlener gaan niet enkel over taal. Het non-verbale, intonatie en houding zeggen vaak veel meer. Tijdsgebrek speelt hier ook een grote factor. Welke oplossingen bestaan er al en welke kansen ziet Comon?

 

"Ik vind het gênant om gebaren te gebruiken. Daarom wacht ik nog liever tot mijn pijn over is."

Image

 

Cultuurverschillen kunnen voor een extra drempel zorgen. Patiënten onderdrukken soms pijn omdat ze het niet onder woorden kunnen brengen. Welke oplossingen bestaan er al en welke kansen ziet Comon?

 

"We spreken dezelfde taal. Maar als de patiënt nauwelijks het verschil kent tussen lever en milt, dan zit je vast."

Image
Afbeelding dokter met poppenkast

 

Dokter Google toont je met één klik tientallen pagina's over een medische kwaal, maar gezondheidsvaardigheden zijn geen evidentie. Een miscommunicatie is snel gebeurd en kan grote gevolgen hebben. Welke oplossingen bestaan er al en welke kansen ziet Comon?

 

"Als zorgverlener is het op voorhand moeilijk om in te schatten hoe digitaal vaardig de patiënt is."

Image
Passend digitaal platform

 

De digitalisering heeft veel voordelen, maar niet iedereen heeft hier toegang toe. Dat heeft de coronacrisis opnieuw in de verf gezet. Het is als zorgverlener op voorhand moeilijk in te schatten hoe digitaal vaardig de patiënt is. Welke oplossingen bestaan er al en welke kansen ziet Comon?