Aanpak

Een gezonde stad heb je niet van vandaag op morgen. Daarom deze stapsgewijze aanpak volgens 5 fases: uitdagingen verzamelen, problemen verkennen, oplossingen bedenken, experimenteren en evalueren.

Aanpak Comon
Fase 1

Uitdagingen verzamelen

We steken onze voelsprieten uit in de Gentse samenleving. We luisteren naar wat Gentenaars echt belangrijk vinden om gezond te bewegen.
Meer lezen
Fase 2

Problemen verkennen

Welke ervaringen hebben Gentenaars rond plezierig bewegen doorheen de stad? Welke oplossingen bestaan er al?
Meer lezen
Nu actief
Fase 3

Oplossingen bedenken

We brainstormen over technologische oplossingen op mensenmaat. Samen met iedereen met een hart voor Gent.
Meer lezen
Fase 4

Experimenteren

Tijd om de handen uit de mouwen te steken. We maken én testen oplossingen om te komen tot werkende prototypes.
Meer lezen
Fase 5

Evalueren en leren

We evalueren onze werking en sturen bij. We praten met iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan Comon. Omdat alles altijd beter kan.
Meer lezen

Onze 10 bouwstenen

Duidelijke focus

Comon start met een duidelijke focus: één maatschappelijke uitdaging waar Gentenaars van wakker liggen. Breed gedragen, zodat de oplossing onze samenleving echt vooruithelpt.

Stapsgewijze aanpak

Comon werkt volgens de principes van ‘design thinking’. Concreet: we verkennen het probleem, bedenken mogelijke oplossingen, werken prototypes uit en testen ze, om tot slot te evalueren.

Tastbare oplossingen

Comon maakt oplossingen tastbaar en testbaar. Niet alleen denken maar ook doén. Zo maken we het verschil.

Het gaat vooruit

Comon bestaat uit een bende enthousiaste trekkers. Die energie voel je tot in de nok van het Belfort. Niet enkel woorden, ook daden. En als het kan kort op de bal.

Experimentele mindset

Comon schept een veilige omgeving om te proberen, te mislukken en opnieuw bij te schaven. Een ruimte waarbinnen je geprikkeld wordt om buiten de lijntjes te denken.

Burgerparticipatie

Comon werkt voor én met burgers. We geven het woord aan Gentenaars en betrekken hen bij de oplossingen. In elke mens schuilt immers een uitvinder.

Samenwerking

Als bruggenbouwer stimuleert Comon de ontmoeting tussen onderzoekers, ondernemers, beleidsmakers en burgers. Een atypische samenwerking van mensen die elkaar anders niet vaak zouden treffen. Met die unieke cocktail van verschillende disciplines inspireren we en verleggen we grenzen.

Fysieke locatie

Comon heeft een grote, centrale locatie waar de partners en de deelnemers van activiteiten mekaar ontmoeten. We stellen onze deur open voor het brede publiek.

Partners laten schitteren

Verschillende partners helpen Comon vooruit. Met hun expertise verzetten we bergen. Omgekeerd helpt Comon hen om hun doelstellingen te bereiken.

Brede communicatie

Comon wil zo veel mogelijk mensen bereiken. Om hen te informeren én aan het woord te laten. Daarom houden we onze communicatie laagdrempelig. Ook fungeert Comon als spreekbuis tussen onderzoekers, ondernemers, beleidsmakers en burgers.

Evenementen

Hulprobot Jos
14 MEI - 22 JUNI
Tijdens openingsuren van De Krook

Expo 'Uitvinders in beweging': Technologische oplossingen voor meer beweegplezier doorheen de stad

Ben je nieuwsgierig naar wijze ideeën die jouw alledaagse verplaatsingen plezieriger en gezonder maken? Loop langs de uitvindingen die binnen Comon zijn bedacht en laat je inspireren. Recht uit de breinen van kinderen en studenten, of uit verhalen.
Matchmaking event
18-20u

Matchmaking Gentenaars in beweging

Tijdens deze matchmaking brengen we mensen samen die werken rond beweegplezier doorheen de stad en interesse hebben om in te stappen in een Miniproeftuin van Comon.
Masterproefatelier
Vanaf september 2024
Tweemaandelijks

Masterproefatelier

Ben je student en schrijf je een bachelor- of masterproef over de manier waarop we chatbots kunnen inzetten om mensen te doen bewegen? Of ben je een docent en begeleid je studenten die werken rond dit onderwerp? Misschien is ons masterproefatelier dan wel iets voor jou! Vanaf september komen we samen in een plezierige omgeving. De studenten krijgen de kans om hun onderzoek aan elkaar voor te stellen. Tegelijkertijd krijgen ze input en feedback van betrokken beleidsmakers, ondernemers, praktijk- en ervaringsdeskundigen.