Fase 2

Problemen verkennen

Welke ervaringen hebben Gentenaars rond plezierig bewegen doorheen de stad? Welke oplossingen bestaan er al?

a) Problemen verkennen

Vooraleer we oplossingen bedenken, gaan we eerst de gekozen uitdaging verkennen. Welke problemen zijn er zoal? Om dat te weten te komen, steken we eerst ons licht op bij experten tijdens de Verkenningsetappe: welke (technologische) oplossingen bestaan er al, en wat maakt het nog steeds een probleem? Daarnaast brengen we burgers samen om persoonlijke ervaringen te delen tijdens de Dialoogtafels: wanneer is het plezierig om je te verplaatsen door Gent? Wat helpt jou daarbij?

b) Problemen selecteren

Een uitdaging bestaat steeds uit meerdere deelproblemen. Samen met de experten kiezen we enkele deelproblemen waarvoor we in de volgende fase oplossingen gaan bedenken.

Aanpak van Comon

Fase 1
Uitdagingen verzamelen
Fase 2
Problemen verkennen
Nu actief
Fase 3
Oplossingen bedenken
Fase 4
Experimenteren
Fase 5
Evalueren en leren

Nieuws

Nieuws

Nico en Hendrik

Wat motiveert mensen om door de stad te bewegen?

Sidharta en Lien

Hoe bouwen we de stad van de toekomst?

Wouter en Wim

Beweging als medicijn?

Delfien & Pieter

Wat brengt mensen in beweging?

Jeroen & Evelien

Hoe kan spelplezier ons verleiden om te bewegen?

Dialoogtafels

Herbeleef de Dialoogtafels

Dag van de Wetenschap

Beweegplezier op Dag van de Wetenschap

Verkenningsetappe

Herbeleef de Verkenningsetappe