Hoe maken we zorg verstaanbaar voor alle Gentenaars?

Hoe maken we zorg verstaanbaar voor alle Gentenaars?

'Hoe kunnen we van Gent een gezondere stad maken, met technologie als deel van de oplossing?' Met die oproep trapten we Comon af. Een collectief van wetenschappers, technologen en creatievelingen van Stad Gent, imec, Universiteit Gent en Bibliotheek De Krook staat klaar voor de ultieme uitdaging van de Gentenaar. Vele mensen bezorgden hun uitdaging. Mede op basis van stemmen en reacties van Gentenaars, koos een adviescommissie er één uit om mee verder te gaan: Hoe maken we zorg verstaanbaarder voor alle Gentenaars?

Help, ik versta mijn dokter niet 

Te veel mensen ervaren drempels in de gezondheidszorg. ‘Verstaanbaarheid’ is een belangrijke. Verstaan mijn dokter en ik elkaar juist, als ik iets vertel over mijn zwangerschap? Ben ik de enige die eigenlijk geen snars begrijpt van mijn ontslagbrief in het ziekenhuis? En hoe krijg ik uitgelegd wat er precies verkeerd voelt aan die verzwikte enkel, als mijn Nederlands niet zo goed is? Miscommunicatie tussen arts en patiënt, omdat die andere woorden gebruikt, ligt aan de basis van veel gezondheidsproblemen: van het uitstellen van een doktersbezoek tot het niet nemen van medicatie, niet uitvoeren van kine oefeningen, niet weten bij welke zorgverlener je moet zijn voor wat, enz.

Migraine in elke cultuur anders uitgelegd 

De idee achter deze uitdaging komt van de Gentse gynaecologe Leyla Yüksel. Zij houdt een pleidooi om de kwaliteit van de zorg te verbeteren door je als arts meer verstaanbaar te maken naar je patiënt. "Als kind wist ik al dat ik dokter wilde worden. Ik kom uit een Turks arbeidersgezin en was voorbestemd om een opleiding snit en naad te volgen. In de plaats daarvan studeerde ik af als eerste Turkse vrouw aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit van Antwerpen."

Hoe maken we zorg verstaanbaar voor alle Gentenaars?
Als opgroeiend meisje vond ik het heerlijk om in de wachtkamer te kijken naar de relatie tussen de patiënten en de dokter. Ik trad vaak op als tolk.
Leyla Yüksel

"Wist je bijvoorbeeld dat migraine in elke cultuur anders wordt uitgelegd?", zegt Leyla nog. Verstaanbaarheid is ingebed in verschillende contexten en culturen van mensen. Zo zijn bepaalde zaken/ziektes taboe in sommige culturen.

Iedereen wordt er beter van 

Ook digitalisering zit verstaanbaarheid vaak in de weg. Zo vinden bijvoorbeeld sommige ouderen moeilijk hun weg in de digitale maatschappij. Gent is een superdiverse stad. Willen we verstaanbare zorg voor iedereen, dan moeten we rekening houden met afkomst, leeftijd, woonlocatie, thuissituatie, erfelijkheden en familiale omgeving. Daar wordt elke Gentenaar beter van.

Comon zet een experiment op 

Bouw jij mee aan een verstaanbare zorg voor alle Gentenaars? In de volgende stap gaan we samen met Gentenaars, experten, wetenschappers en technologen deze uitdaging verfijnen, oplossingen bedenken en een experiment opzetten, waarbij technologie een rol speelt. 

Meer lezen over welke specifieke verstaandbaarheidsproblemen Dove mensen ervaren?

Meer lezen over welke specifieke verstaanbaarheidsproblemen mensen met dementie ervaren?

Meer lezen over hoe we allemaal soms tijdelijk communicatieproblemen ervaren met onze dokter?