Muguet Koobasi

Muguet Koobasi is informatiemedewerker aan het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Gent en werkt als freelance medewerker voor internationale organisaties zoals Cochrane, een organisatie die zorgverleners, beleidsmakers en patiënten wil helpen bij het nemen van beslissingen over gezondheidszorg.
Muguet