Hoe kunnen hulpverleners en burgers hun weg vinden in het rijke zorg- en welzijnsaanbod in Gent?

Emma De Pauw

Hulpverleners verwijzen door naar een passend aanbod

Het aanbod aan hulpverlening, zorgverlening en preventie in Gent is groot. Dat is goed nieuws. Alleen, het is soms versnipperd en het zit verspreid over verschillende sectoren. Zowel hulpverleners als burgers zouden hun weg beter moeten kunnen vinden. Een huisarts bijvoorbeeld die een patiënt vlot de weg kan tonen naar een laagdrempelige activiteit rond lichaamsbeweging. Of een maatschappelijk werker van het OCMW die een cliënt de weg kan wijzen naar een zelfhulpgroep rond alcoholverslaving in de buurt van die cliënt.

Burgers vinden zelf de weg

Voor een hulpverlener is het onmogelijk om het hele (preventieve) aanbod rond zorg en welzijn in Gent te kennen. Zelfs al zijn zij hier beroepsmatig mee bezig. Voor een burger is dat nòg moeilijker. Door duidelijkheid te scheppen in het Gentse hulp- en zorglandschap kan elke Gentenaar idealiter zelf vlot de weg vinden naar zowel laagdrempelig aanbod rond een gezonde levensstijl, als de best passende hulp of zorg. Én hulp- en zorgverstrekkers krijgen de nodige handvatten om een netwerk te vormen waardoor ze burgers samen op verschillende levensdomeinen kunnen ondersteunen.

Kwetsbare mensen

Het zijn vaak de meest kwetsbare mensen die niet de weg vinden naar de juiste ondersteuning, of van het kastje naar de muur gestuurd worden, waardoor ze soms nog meer in de problemen geraken of het vertrouwen in hulp- en zorgverlening kwijtraken. Door preventief aanbod toegankelijker te maken en de drempels naar laagdrempelige zorg en hulp weg te werken, kunnen we de gezondheid van alle Gentenaars verbeteren.

Centrale plaats

Ik droom van een centrale plaats of een tool waar het volledige aanbod rond welzijn, zorg en preventie in Gent te vinden is. Een plek waar je rond verschillende welzijnsthema’s en levensdomeinen vlot terugvindt welk aanbod best aansluit bij jouw noden of die van je cliënt, bij welke organisatie je terecht kunt, hoe je de juiste persoon kan bereiken, enz. Toegankelijk voor zowel hulpverleners als voor burgers.