Hoe kunnen we beter communiceren over gevoelens?

Joke Vasseur

Taboe

We hebben niet leren praten over onze gevoelens. Praten over onszelf en ons emoties, dat vraagt vandaag nog durf. Hoe kunnen we praten over ons mentaal welzijn even normaal maken als praten over een keelontsteking? Hoe kunnen we het taboe daarrond doorbreken? Niet enkel IQ is belangrijk, ook emotionele intelligentie (EQ).

Van generatie op generatie

Sociale en communicatievaardigheden worden te weinig aangeleerd in het onderwijs. Onze vaardigheden hierin zijn dus grotendeels bepaald door onze ouders en onze omgeving. Dat zorgt er voor dat we niet dezelfde kansen kregen en niet dezelfde basis mee kregen. Er moet een vicieuze cirkel van ‘achterstand’ worden doorbroken.

Luisteren is goud

Communicatie is spreken én luisteren, in twee richtingen. Spreken is zilver, luisteren is goud. Beter communiceren over gevoelens betekent dus beter leren spreken over onze gevoelens én beter leren luisteren naar anderen die over hun gevoelens praten. Goede communicatievaardigheden hebben, dat beschermt ons tegen psychische problemen en heeft een grote positieve invloed op ons mentaal welbevinden. En dat is nodig, want 1 op de 4 mensen krijgt in de loop van hun leven te maken met een geestelijk gezondheidsprobleem.