Hoe kunnen we de gezondheids­situatie van een buurt in kaart brengen?

Ellen De Geyter

Waar is het gezondst leven?

Informatie over luchtvervuiling, zwerfvuil, watervervuiling en geluidsoverlast zegt iets over hoe gezond of ongezond de omgeving is in een bepaalde buurt. Mensen willen weten waar het in hun stad het gezondst is om te leven.

Technologie om data samen te brengen

Technologie kan al die data verzamelen en samenbrengen, om te achterhalen wat de gezondste plaatsen zijn in Gent. Er is al heel wat data beschikbaar, maar dat zit nog te versnipperd en is soms niet gericht genoeg. Door alles samen te brengen krijgen we overzichten per buurt.

Minder gegoede buurten

Daar waar veel mensen op een kleine plek samen wonen zijn er meer problemen van zwerfvuil, geluidsoverlast enz. Probleem is dat velen van hen niet het geld hebben om te verhuizen naar een buurt met minder gezondheidsproblemen. Zo is de kans op een gezonde woonomgeving niet gelijk voor iedereen.

Overheid stimuleren

Geïnformeerde burgers kunnen zelf initiatieven nemen én kunnen problemen aankaarten bij de overheid. Want het is vooral belangrijk om er iets te kunnen aan doén. Data zijn een activistisch middel om te tonen in welke Gentse wijken er nog veel werk is om de gezondheid van de directe omgeving te verbeteren.

Een overheid kan bijvoorbeeld de verkeerssituatie aanpassen op plaatsen waar er veel luchtvervuiling wordt gemeten door constante files. Of vuilnisbakken en camera's plaatsen op plaatsen waar veel zwerfvuil wordt achtergelaten. Of verkeer omleiden of geluidsschermen plaatsen op plekken waar veel geluidsoverlast is. Zo wordt het in de stad aangenamer leven voor iedereen.