Hoe kunnen we de ruimte langs de Gentse wateren benutten om mensen te laten ontspannen?

Sanne Stegen

De kracht van water in de stad 

Blauw (water) in de stad heeft net als groen (bomen, planten, …) een positieve invloed op onze gezondheid. Dat het goed is voor onze economie en voor het klimaat, dat weten we al (water koelt onze stad af, slaat energie op en gaat luchtvervuiling tegen). De ruimte naast het water in de stad heeft ook de kracht om mensen te laten bewegen, samen te brengen, creatief te zijn of zelfs tot rust te laten komen. 

Meer bewegen 

Er is vandaag een tekort aan openbare plaatsen in Gent om te bewegen, om tot rust te komen of om juist samen te komen op een ongedwongen manier. En dat in een gezonde woonomgeving. Hoe kunnen we nog meer gebruik maken van het blauw in Gent? 

Gezondheidsongelijkheid 

Plaatsen in de stad waar iederéén de benen kan strekken, tot rust kan komen of kan samenkomen, dat vind ik belangrijk. Ongeacht in welk nest je geboren bent en ongeacht je leeftijd. Want iedereen heeft recht op een gezonde woonomgeving. 

Een beetje geschiedenis 

Onder druk van de verstedelijking geraakten de meeste waterwegen in onze stad, zoals kanalen, in verval (via een neerwaartse spiraal van milieubelasting en sociale uitsluiting). Dit heeft gezorgd voor sociaal-economische ongelijkheid, maar ook gezondheidsongelijkheid. De stedelijke waterwegen stromen vaak ook door gebieden met sociale achterstand vanwege hun industriële erfgoed. Gentenaars die in deze kwetsbare gebieden wonen hebben minder goede fysieke en geestelijke gezondheid. Zij zijn extra kwetsbaar voor het negatieve effect van klimaatverandering.