Hoe zorgen we dat (sociale) media een positieve invloed hebben op ons welzijn?

Joke Vasseur

Media bepaalt ons geluk

Of we ons goed voelen, daarin speelt de media een grotere rol dan we denken. Er komt elke dag een stroom van negativiteit op ons af. Niet alleen via sociale media. Luister maar eens naar een doorsnee nieuwsbericht, dat staat bol van slecht nieuws. Op sociale media zien we soms positieve dingen, maar die stroken dan niet steeds met de realiteit. Media, zoals het nu wordt ingezet, heeft eerder een negatieve invloed op onze veerkracht, op ons mentaal welzijn, op ons algemeen geluksgevoel, enz.

Verzuring

Er verschijnen ook veel meer negatieve dan positieve commentaren op artikels in de (sociale) media. En mensen willen per sé hun mening delen. Dat zorgt voor verzuring. Ook schort er iets aan de beeldvorming in de media: schoonheidsidealen, vooroordelen en sociale uitsluiting nemen te veel plaats in.

Positieve boodschappen

Dat kan anders. Mensen zouden net veerkrachtiger kunnen worden via media. We zouden de verzuring in de media kunnen verkleinen. Hoe? Door positieve boodschappen te brengen, door humor en relativisme, door vriendelijke commentaren te geven op berichten, enz. We moeten vertrekken vanuit de sterktes van onze samenleving en van onszelf.

We horen erbij

TikTok helpt bij de zelfexpressie van jongeren. Via sociale media voelen we ons deel uitmaken van een groep. Met andere woorden, sociale media kunnen iets goeds betekenen voor onze geestelijke gezondheid. Het kan mee bepalen of we ons goed in ons vel voelen, of we energie hebben om dingen uit te proberen, of we ons vitaal voelen. We moeten (sociale) media alleen op de juiste manier inzetten.