Oproep: Miniproeftuinen voor verstaanbare zorg (afgesloten)

Oproep Miniporeftuinen

Onder het motto "hoe diverser het team, hoe rijker de oplossing" wil Comon in deze volgende fase partners samenbrengen in ‘Miniproeftuinen’. Daar wordt geëxperimenteerd met vernieuwende oplossingen om de gezondheidszorg beter verstaanbaar te maken, met technologie als deel van de oplossing. Hieronder vind je alle info over deze oproep.

Op zoek naar een team?

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan een Miniproeftuin, en ben je op zoek naar de juiste partners om een team mee te vormen? Contacteer ons via hallo@comon.gent of het contactformulier onderaan deze pagina. Wij helpen je graag een stapje verder!

Van pienter idee naar slimme oplossing: doe je mee?  

Tijdens de Maakmarathon van Comon kwamen negen prototypes uit de bus als innovatieve oplossing om zorg beter verstaanbaar te maken. In de volgende fase willen we met deze eerste prototypes graag verder aan de slag. Want een eerste prototype is slechts een start: we willen graag gelijkaardige ideeën samenbrengen, zodat het vervolg op dit prototype nog creatiever, rijker en waardevoller wordt.  

Hoe?

We willen deze prototypes nu verder laten vormgeven, uittesten en implementeren in ‘Miniproeftuinen’. Dit gebeurt steeds vanuit een partnerschap en onder begeleiding van Comon. 

Waarom?  

 • Omdat we geniale, gekke of sluimerende ideeën graag uitgevoerd zien. Niet enkel denken, ook doen. Zo maken we van Gent echt een gezondere stad. 

 • Omdat we er zo veel mogelijk verschillende handen, ogen en breinen op los willen laten. Want hoe diverser het team, hoe rijker de oplossing. Net door een mix van achtergronden, visies en type organisaties kom je tot waardevolle innovatie. Dat is onze overtuiging.   

 • Omdat we waardevolle ideeën en concepten een duwtje in de rug willen geven en ze zo een groter potentieel willen geven om ontwikkeld te worden.

Druk je stempel op een innovatieve oplossing   

Tijdens de Maakmarathon lieten we vijfenveertig bollebozen van studenten uit allerlei richtingen en onderwijsinstellingen los op de uitdaging over verstaanbare zorg. We dompelden hen onder in het thema door met praktijkwerkers uit de zorgverleningte praten, en hen de mogelijkheden van zorgtechnologie te laten ervaren. Onder het toeziend oog van ervaren experts doken ze in de wondere wereld van ‘design thinking’, ‘fast prototyping’ en ‘elevator pitching’. Resultaat: op het einde van de week stelden de studenten hun negen prototypes van oplossingen voor aan een vakjury en een publieksjury.

Bekijk hieronder de aftermovie van de Maakmarathon

Voor de vijf Miniproeftuinen zoekt Comon nu bedrijven, onderzoeksinstellingen, burgerorganisaties, lokale overheden en andere organisaties die samen verder aan de slag willen met deze prototypes. Zo grijp je de kans om je stempel te drukken op een innovatieve oplossing die voor veel Gentenaars iets zal betekenen.

Aan de slag: adopteer een prototype  

Heeft jouw organisatie interesse om vanuit een partnerschap met de bedrijfswereld, het onderwijs, onderzoeksinstellingen, burgerorganisaties, lokale overheden en andere organisaties aan de slag te gaan met één van deze prototypes? Kandideer dan voor één van de vijf Miniproeftuinen.   

Onder deskundige begeleiding van Comon bouwt jouw team verder op dit prototype. Door de nodige handvaten aan te reiken, helpt Comon jullie om de oplossing werkelijk te realiseren. Hou er rekening mee dat het prototype is uitgedacht op erg korte tijd. De contouren zijn er. Het is nu aan elk team om ze concreet vorm te geven, te testen en uit te voeren. 

Waar we naartoe willen? Uiteindelijk willen we landen bij vijf innovatieve oplossingen om gezondheidszorg beter verstaanbaar te maken, telkens met technologie als deel van de oplossing.

Hoe werkt het?

Interesse om te kandideren voor één van de vijf Miniproeftuinen?   

1. Stel je eigen dreamteam samen. Met wie zou jij deze uitdaging graag samen aangaan? Enkele voorbeelden:

 • Ben je een ondernemer (in spe) en wil je graag samenwerken met een onderzoeker, een ziekenhuis, een stadsdienst?
 • Werk je voor Stad Gent en wil je graag samenwerken met een wijkgezondheidscentrum, een health tech start-up, een student en een patiëntenvereniging?
 • Of heb je zelf een ander leuk team in gedachten? Dit is je kans. 

2. Kies één prototype uit de lijst van negen prototypes van een oplossing die jullie verder willen vormgeven, testen en uitvoeren. 

3. Dien jullie projectvoorstel in via het aanvraagformulier verder op deze pagina. Indienen tegen uiterlijk 25 maart 2022. 

Zoek je nog een partner voor je team? Geef ons seintje en wij zoeken mee naar de perfecte match. 

Comon voorziet in de begeleiding van in totaal vijf Miniproeftuinen, in de periode van 1 februari 2022 tot 30 juni 2023. De selectie gebeurt op basis van welomlijnde criteria en door een team van experten.

Ontdek alle criteria in het reglement verder in deze tekst.

Wie kan zich kandidaat stellen?  

Bij het vormgeven van deze oplossingen staat cocreatie voorop: hoe diverser het team, hoe rijker de oplossing. Daarom kan enkel een divers team zich kandidaat stellen voor een Miniproeftuin.   

Een team moet bestaan uit een samenwerking van organisaties of individuen uit verschillende ‘sectoren’. Concreet:  

 • Minimum 3 en maximum 5 partners.   

 • Uit minstens 2 ‘sectoren’:

  • Onderzoeksinstellingen (bv. medewerkers van een universiteit, hogeschool, onderzoekscentrum)

  • Middenveldorganisaties (bv. patiëntenverenigingen, belangenverenigingen)

  • Bedrijven (van klein tot groot, of ondernemers in spe)

  • Lokale overheden en (semi-)publieke organisaties (bv. medewerkers van Stad Gent, Lokale dienstencentra, Wijkgezondheidscentra, …) 

 • Elk team heeft een implementatiepartner: minstens één van de partners heeft de interesse en de capaciteit om de oplossing na de Miniproeftuin verder vorm te geven. 

 • Een onderzoeksinstelling in het partnerschap is een pluspunt (geen must). 

Indien één of enkele van de studenten, die tijdens de Maakmarathon aan jouw gekozen prototype gewerkt hebben, graag betrokken willen worden bij de Miniproeftuin waarvoor jouw team zich kandidaat stelt, dan zullen ze daar de mogelijkheid toe krijgen. Indien deze student(en) hier interesse in hebben, dan bespreken we hun betrokkenheid bij de Miniproeftuin na indiening van jullie projectvoorstel.

Ontdek alle voorwaarden in het reglement verder in deze tekst.

Hoe ondersteunt Comon?   

Elke geselecteerde Miniproeftuin krijgt ondersteuning van Comon om hun oplossing verder vorm te geven, te testen en uit te voeren.​​

1. Comon organiseert een ‘design sprint’ van vijf dagen met elke geselecteerde Miniproeftuin (al dan niet opeenvolgend tijdens één werkweek). Minstens 1 afgevaardigde van elke partner van jullie team neemt deel aan de volledige design sprint.

2. Het spreekt voor zich dat Gentenaars betrokken worden in de uitwerking van elke oplossing en het testen ervan. Daarom faciliteert Comon regelmatig testmomenten in De Krook en in enkele Gentse wijken. Elk team kan tijdens deze testmomenten haar prototype laten testen door burgers en het met hun waardevolle feedback nog bijsturen. Comon faciliteert ook gerichte ontmoetingsmomenten met mensen uit haar netwerk.  

3. Comon voorziet een budget van 12.000 euro (incl. btw) om jullie oplossing verder vorm te geven. Deze som gaat in samenspraak met Comon rechtsreeks naar de verdere vormgeving van het prototype van de oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een samenwerking zijn met een software-ontwikkelaar, een makerspace waar een hardware prototype gemaakt wordt, of een audiovisuele partner.  

Wanneer? 

 • Dien je projectvoorstel in tegen uiterlijk 25 maart 2022.  

 • De selectie van de Miniproeftuinen gebeurt op 29 april. 

 • De eerste Miniproeftuinen start in onderling overleg vanaf mei 2022. De overige Miniproeftuinen starten na de zomer 2022.

Interesse?  

Download hieronder het aanvraagformulier om je projectvoorstel in te dienen.

Bezorg ons het ingevulde aanvraagformulier via hallo@comon.gent tegen uiterlijk 25 maart 2022.

Bijna overtuigd, maar nog een vraag? Laat het ons weten, we contacteren je binnen enkele dagen!

Door dit formulier in te dienen gaat uw akkoord met het feit dat Comon de door u aangeleverde gegevens (naam, e-mailadres, onderwerp, bericht) zal verwerken binnen het kader van haar dienstverlening en zoals uiteengezet in het Privacybeleid. Indien u tevens heeft aangevinkt dat wij uw gegevens ook mogen gebruiken om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en verdere dienstverlening, dan zal Comon uw gegevens ook in die zin verwerken. Bovendien heeft u overeenkomstig de AVG of GDPR de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens: het recht op informatie, het recht op toegang tot de gegevens, het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, te wissen of te beperken, het recht om bezwaar aan te tekenen, het recht om de toestemming in te trekken, het recht op de overdracht van uw gegevens, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. Wilt u hierover meer weten? Lees ons Privacybeleid

Waarom Miniproeftuinen over verstaanbare zorg?  

Deze Miniproeftuinen zijn de derde fase in het traject van Comon. In 2021 koos Comon samen met Gentenaars voor één uitdaging voor de toekomst van de gezondheidszorg, namelijk 'Hoe maken we zorg verstaanbaar voor alle Gentenaars?' Een relevante uitdaging. Heel wat mensen ervaren immers drempels in de gezondheidszorg. Verstaanbaarheid, of een gebrek eraan, is een belangrijk onderdeel. Zo ligt miscommunicatie tussen arts en patiënt aan de basis van veel gezondheidsproblemen: van het uitstellen van een doktersbezoek tot het niet nemen van medicatie, niet uitvoeren van kine-oefeningen, niet weten bij welke zorgverlener je terecht kan voor welke kwaal enzovoort.

Benieuwd naar verhalen van Gentenaars en zorgverleners over de gevolgen van miscommunicatie in zorgsituaties? Ontdek ze hier.

Veelgestelde vragen

 • Wat kan ik doen indien ik geen implementatiepartner vind voor mijn projectvoorstel?  

Een implementatiepartner is een voorwaarde om deel te nemen aan een Miniproeftuin. Indien je geen implementatiepartner vindt, kan je ons uiterlijk 15 maart een seintje geven via hallo@comon.gent, en bekijken we samen wat we kunnen doen.  

 • Mag een team uit meer dan 5 partners bestaan?  

Indien het projectvoorstel van die aard is dat er meer dan 5 partners essentieel zijn om het project te doen slagen, kan dit geargumenteerd worden in het projectvoorstel. De externe expertenjury zal tijdens de selectieprocedure de argumentatie beoordelen. 

 • Ik weet niet goed waar mijn organisatie thuishoort in de quadruple helix. 

De grenzen van de helices van de quadruple helix kunnen inderdaad wat onduidelijk zijn in sommige gevallen. Bepaal in zo’n geval zelf in welke helice jouw organisatie het best thuishoort en argumenteer in het projectvoorstel waarom je binnen je team voornamelijk die invalshoek zal vertegenwoordigen.

 • Ik behoor niet tot een organisatie. Kan ik deel uitmaken van een team? 

We laten ook individuen die niet tot een organisatie behoren toe als partner in een team (bijv. je bent een student die meewerkte aan een van de prototypes tijdens de Maakmarathon van Comon of je bent een ondernemer in spe). Argumenteer in dit geval zeker wat jouw meerwaarde is in het team. 

 • Kan ik een van mijn PHD studenten afvaardigen als ik er zelf niet kan bijzijn?

Een design sprint komt optimaal tot zijn recht indien één persoon het volledige traject doorloopt. Dat kan gerust een PhD student zijn, die dan fungeert als eerste aanspreekpunt voor die partner binnen het team.

 • Waar kan ik terecht voor andere vragen? 

hallo@comon.gent of kom naar één van de infomomenten over de Miniproeftuinen.