ExplainMed: AI maakt doktersverslagen verstaanbaar voor iedereen

ExplainMed

Doktersverslagen omvatten vaak vakjargon waardoor de patiënt de eigen gezondheid vaak niet begrijpt. Maar daar is binnenkort een hulpmiddel voor die deze medische verslagen met behulp van artificiële intelligentie omzet in een eenvoudige uitleg voor de patiënt. Voor de ontwikkeling van 'ExplainMed' trekt Amai! Vlaanderen €125.000 uit. Deze tool is ontstaan in de schoot van Comon, tijdens de Miniproeftuinen over verstaanbare zorg.

 

Image
Marie Verougstraete

Dokters gebruiken vaak medisch jargon tijdens een consultatie. De patiënt begrijpt dan ook niet altijd wat de dokter vertelt, of kan de uitleg moeilijk onthouden. Medische verslagen zijn ook vaak niet duidelijk voor de patiënt. “Hierdoor volgen patiënten niet altijd de voorgeschreven therapie en zijn ze minder betrokken, met verdere gezondheidsschade en oplopende ziektekosten tot gevolg”, volgens initatiefneemster Marie Verougstraete. “Daarom werken we aan een oplossing waarbij we patiënten helpen om hun eigen medische situatie beter te begrijpen.” NextGenics is gestart met het ontwikkelen van een online tool die doktersverslagen omzet in eenvoudige taal. De tool zal hiervoor artificiële intelligentie (AI) gebruiken en wordt ontwikkeld samen met Karel de Grote Hogeschool, Forcit en Universiteit Gent.

Image
ExplainMed

Eenvoudig en betrouwbaar

Het proefproject duurt twee jaar en focust op hart- en vaatziekten. Patiënten scannen het dokters verslag en de software zet dit om in heldere taal aan de hand van artificiële intelligentie (AI). Patiënten kunnen medische termen aanduiden om een korte uitleg te krijgen en kunnen een sectie met veelgestelde vragen raadplegen. Het grote verschil met Google is dat je niet elk woord apart moet opzoeken en dat de uitleg medisch gevalideerd, gepersonaliseerd en betrouwbaar is. De software zal ook verwijzen naar betrouwbare websites zoals Gezondheid en Wetenschap, tevens ook partner in dit project. Belangrijk is dat de tool zeer eenvoudig in gebruik is voor iedereen.

Bij de ontwikkeling van de software werken onderzoekers samen met hartpatiënten. Zij zullen hun doktersverslagen anoniem delen met het project om het AI-systeem te trainen. Daarnaast zullen hartpatiënten en hun naaste omgeving advies geven bij het ontwerp van de tool.

De ontwikkelaars en onderzoekers hebben als ambitie de tool verder uit te breiden naar andere medische domeinen en andere talen. “Zo willen we op termijn ook bijdragen aan de uitdagingen rond meertaligheid en inclusiviteit in de zorg”, zegt initatiefneemster Marie Verougstraete.

€125.000 Financiering door de Vlaamse overheid

Dit project is één van de vijf winnaars van Amai!, een initiatief dat burgers betrekt bij de ontwikkeling van maatschappelijke AI-toepassingen. Het enthousiasme en de betrokkenheid van burgers benadrukt de maatschappelijke relevantie van dit project. Naast de steun van 'amai Vlaanderen', wordt het project gefinancierd door de Vlaamse Overheid als onderdeel van het Vlaams Actieplan AI.

Image
Experimentcafé over dokterstaal

Miniproeftuinen van Comon

Deze tool is ontstaan in de schoot van Comon, tijdens de Miniproeftuinen over verstaanbare zorg, met toen nog als werktitel Spexter. Een divers team van Gentse uitvinders heeft het idee achter Spexter vormgegeven, uitgetest en ontwikkeld tot een echt werkend prototype. Dat deden ze tijdens een design sprint van 5 dagen, waarbij het team onderdook in de wondere wereld van design thinking, fast prototyping en testing. Ook Marie nam deel aan de Miniproeftuinen. Ontdek hoe het voor haar allemaal begon. Na de voorstelling van Spexter tijdens het Experimentcafé over dokterstaal, deed ook hartpatiënt Sophie de test. Lees de bevindingen van Sophie

Erken je dit probleem en wil je dit uittesten?

Ben jij een patiënt, arts of zorginstelling en wil je aan dit project meewerken? De ontwikkelaars en onderzoekers zijn volop op zoek naar mensen die dit probleem ervaren en willen testen. Contacteer Marie Verougstraete via 
marie.verougstraete@nextgenics.co of op 0478 64 61 63.