RingMe: een telefoonbot voor anderstalige patiënten

Ringli

Gentenaars experimenteren met vernieuwende oplossingen om de zorg beter verstaanbaar te maken. Maak kennis met 'RingMe': een telefoonbot voor anderstalige patiënten. Deze slimme oplossing is bedacht in de schoot van Comon. Tijdens een van de Miniproeftuinen over verstaanbare zorg heeft een divers team dit idee verder ontwikkeld tot een werkend prototype.

Het brein achter RingMe

Image
RingMe team
  • Henk Maes: diensthoofd patiëntenbegeleiding AZ Sint-Lucas, interculturele bemiddeling
  • William Declerck: Bingli, een meertalige chatbot om je bezoek aan de dokter goed voor te bereiden
  • Lucie Van de Looverbosch, zorgtechnoloog
  • Youri Alen, student Ergotherapie
Image
Youri Alen

Youri: "Door een tijdje in Hongarije te wonen, weet ik wat het is om een arts in een andere taal te contacteren. Een doktersbezoek is iets intiem. Je neemt niet zomaar iemand mee om te tolken. Met RingMe zou de drempel minder hoog zijn." Lees hier het interview met Youri.

 

Image
Lucie

Lucie: "Wat Comon en ik gemeen hebben? Op een korte periode met een ambitieus team een innovatieproces opstarten vanuit de ambitie mee bij te dragen aan de gezondheidsgeletterdheid van de Gentse burger."

Het belang van RingMe?

Image
RingMe

Voor heel wat niet-Nederlandstalige patiënten is het moeilijk om tussentijds te communiceren met het ziekenhuis waar ze een afspraak hebben. Op afspraken met een arts is vaak een tolk aanwezig, die hen helpt om de arts te begrijpen en een vervolgafspraak te maken. Maar tussen twee afspraken door kan de patiënt enkel het Nederlandstalige secretariaat opbellen. Op die manier missen patiënten soms zorg die ze nodig hebben door miscommunicatie. Het komt ook voor dat de patiënten onvoorbereid naar een onderzoek komen, bijvoorbeeld wanneer ze nuchter moeten zijn.

Hoe werkt RingMe precies?

Image
Ringli

RingMe dicht op een slimme manier de communicatiekloof tussen de zorgverlener en de patiënt. Het is een afsprakenrobot die de patiënt opbelt met een geautomatiseerde boodschap in de eigen taal van de patiënt. Dat om er zeker van te zijn dat alles duidelijk is voor de volgende afspraak. Ook een troef? RingMe overbrugt de periode tussen twee doktersafspraken. Want wanneer de patiënt dan plots belt, is er geen tolk aanwezig. Niet enkel de afspraak verplaatsen of annuleren kan via deze weg. De afsprakenrobot kan ook beperkte praktische informatie meedelen aan de patiënt. Het doel is om op deze manier meer patiënten, goed voorbereid naar hun doktersafspraak te krijgen.

Image
Ringli

Hoe onderscheidt RingMe zich van de rest?

RingMe is geïnspireerd op bestaande chatbots die de patiënt voorbereiden op hun consultatie. Een enorme vooruitgang voor patiënten die botsen op drempels zoals taal. Maar je hebt er wel een computer of een smartphone voor nodig en vooral: digitale vaardigheden. Wij zagen het als een kans om voort te bouwen op het idee van Bingli. En daarbij te focussen op anderstaligen die minder digitaal vaardig zijn. Voor deze spraakrobot heb je enkel een telefoon nodig.

Lucie
Een goede voorbereiding draagt bij aan de gezondheidswijsheid van de patiënt.
Lucie

Hoe is RingMe ontstaan?

Een vijftigtal Gentse studenten uit verschillende opleidingen en onderwijsinstellingen hebben tijdens de Maakmarathon innovatieve oplossingen bedacht om de zorg beter verstaanbaar te maken voor alle Gentenaars. Dat is het thema waar Comon momenteel rond werkt. RingMe (dat toen nog de werktitel 'Ringli' had) is bedacht tijdens deze Maakmarathon. Lees hier hoe het idee er initieel uitzag.

Youri: "De Maakmarathon was in het begin wel spannend, want hoe begin je aan zoiets? Hoe weet je of je op het juiste spoor zit? Hoe beoordeel je een idee? Gelukkig werden we hierin professioneel ondersteund door experts. Onze begeleider Ben keek als een kritische scheidsrechter over onze schouder mee. Hij daagde ons uit om ons eigen perspectief aan de kant te zetten, om een bepaald idee eens op zijn kop te zetten.”

Image
Ringli-team

Tijdens een van de Miniproeftuinen van Comon ging een divers team van Gentse uitvinders aan de slag om het idee achter RingMe verder vorm te geven, uit te testen en te ontwikkelen tot een prototype dat echt werkt. Dat deden ze tijdens een design sprint van 5 dagen, waarbij het team onderdook in de wondere wereld van design thinking, fast prototyping en testing.

Uitgetest door anderstalige patiënten

Tijdens de design sprint werd een snelle testversie gemaakt van het concept RingMe, en werden verschillende anderstalige patiënten uitgenodigd om dit concept uit te testen in AZ Sint-Lucas, onder begeleiding van de interculturele bemiddelaars. Hun feedback werd daarna meegenomen bij het bouwen van de eerste "echte" RingMe.

Image
Ringli

Waar vind ik RingMe?

Vandaag nog nergens, maar de bedoeling is dat daar verandering in komt. Momenteel wordt gezocht naar een ontwikkelaar uit Gent om de allereerste “echte” RingMe te maken. Het zal dan voor het eerst getoond worden aan de wereld tijdens een Experimentcafé over meertaligheid.

 

Youri Alen
Mijn droom? Halftijds werken voor RingMe. Als sleutelfiguur in het gesprek tussen ontwikkelaar, eindgebruiker en ziekenhuis.
Youri
Image
RingMe team

Contacteer het RingMe-team

Je kan William en Lucie van het RingMe-team contacteren op:

William
Ik heb enorm genoten van de ondersteuning door Comon: soms op de achtergrond om onze breinen het te laten uitvechten, soms op de voorgrond om ons 'on track' te houden, experten te vinden enz.
William