Experimentcafé over dokterstaal

Experimentcafé dokterstaal

Spexter, wasda? Spexter is een app die je medisch verslag omzet in een verstaanbare uitleg. Tijdens het Experimentcafé 'Hart voor dokterstaal' toonde een team van Gentenaars voor het eerst hun uitvinding Spexter aan de wereld. Gentenaars kwamen het uittesten, luisterden naar experten in patiëntgerichte zorg, gingen langs bij de Boekendokter enz.

Spexter uittesten

Image
Spexter

Het team dat Spexter heeft bedacht ging na het Experimentcafé naar huis met een heleboel feedback. Want heel wat Gentenaars zijn hun prototype komen uittesten en gingen erover in dialoog samen met de uitvinders. Hoe werkt Spexter? Een patiënt scant een moeilijk medische document (verslag van onderzoek of consultatie) in, de app zet dit om in verstaanbare informatie. Medische verslagen worden doorgaans in moeilijk jargon opgesteld en zijn niet verstaanbaar voor de doorsnee patiënt. Momenteel kunnen er 150 cardiologische termen vertaald worden, maar in de toekomst hoopt het team dit medisch woordenboek nog uit te breiden.

Debat over patiëntgerichte zorg

Image
Patiëntgerichte zorg

Patiëntgerichte zorg, wasda? Het is zorg die zich richt op de patiënt en zijn specifieke zorgbehoeften. Het doel is om patiënten baas te maken over hun eigen zorg. Experten Stéphanie De Maesschalck, Krista Braecke, Kristen Colpaert en Wim Van Roose gingen erover in dialoog tijdens het Experimentcafé over dokterstaal. Onder begeleiding van Klara-presentatrice Lies Steppe. Ze gingen dieper in op vragen zoals ‘Hoe kunnen zorgverleners de zorg die ze bieden zo goed mogelijk laten aansluiten bij de noden van de patiënt?’, ‘Welke rol speelt goede communicatie hierbij?’ en ‘Welke rol kan een tool als Spexter hierbij spelen?’

Image
Stéphanie De Maesschalck

Stéphanie De Maesschalck - UGent

Stéphanie De Maesschalck is huisarts en professor in de Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg. Ze geeft les over diversiteit in de gezondheidszorg aan huisartsen in opleiding, waar ze het belang van communicatie met de patiënt benadrukt. Stéphanie nam ook deel aan de VRT-reeks 'Topdokters'. "Ik probeer altijd te starten vanuit nieuwsgierigheid: hoe kijkt de persoon voor mij naar wat er aan de hand is? Met welke verwachtingen zit die voor mij? Hoe ziet de patiënt diens eigen rol in gezondheid? Wat is belangrijk voor de patiënt?"

Image
Krista Bracke

Krista Bracke - 'Van mens tot mens'

Welke zorgverlener maakt het verschil voor een patiënt? Dat is de centrale vraag Van mens tot mens, het boek waarin ervaringsdeskundige Krista Bracke suggesties voor persoonsgerichte zorg aanreikt. Of hoe patiënten zorgverleners kunnen inspireren. Krista vertelt over Jan, een gezonde man die preventief deelneemt aan een dikkedarmkankeronderzoek. Hij krijgt onverwacht de diagnose kanker. Dat is een confrontatie met jezelf. Je wordt overspoeld door gevoelens: "Het is alsof je in een voetbalmatch zit, in de verlengingen." Jan denkt niet graag terug aan de arts die hem het slechte nieuws bracht, want die arts had erg weinig tijd om de boodschap te brengen.

 

Image
Kirsten Colpaert

Kirsten Colpaert - UZ Gent

"Als je spreekt met een patiënt om slecht nieuws te brengen, moet je tijd nemen." Zo luidt het pleidooi van Kristen Colpaert van Dienst Intensieve Zorg aan UZ Gent. "Patiënten of familie hebben het vaak emotioneel erg moeilijk. Alles wat er gaande is maakt hen onrustig. Er is soms argwaan omdat ze niet alles verstaan wat de zorgverleners zeggen. Dan moet je tijd nemen om alles goed uit te leggen."

Image
Wim Van Roose

Wim Van Roose

Wim Van Roose werkt bij BeWell Innovations, een softwarebedrijf dat digitale patiëntenportalen maakt voor ziekenhuizen. Hij werkt aan het uitwisselen van info tussen arts en patiënten tussen de consultaties, over ziekenhuizen heen. "De uitdaging is hoe we de zorgprocessen zo automatisch mogelijk kunnen laten lopen of digitaliseren, zodat de arts tijd vrij krijgt."

Vertelmoment prentenboekenreeks 'Pleister'

Image
An Swerts

Denk eens terug aan de tijd dat je een lagereschoolkind was. Aan dat ene boek dat je vooruithielp, toen je met iets worstelde. Het boek dat je herkenning en erkenning bood. Je minder alleen deed voelen. Ook anderen hielp om jou beter te begrijpen. En tenslotte ook hielp om de juiste woorden te vinden, waardoor je er eens met een volwassene over kon praten – thuis, in de klas, bij de psycholoog of de psychiater. Warme, herkenbare verhalen kunnen het verschil maken. Daarom schrijft An Swerts prentenboeken over gevoelige thema’s, met achteraan in elk boek interactieve opdrachtjes voor de kinderen en een ruim achtergrondluik voor de volwassen voorlezer. Tijdens het Experimentcafé vertelde An over haar prentenboeken en hoe je als ouder of grootouder samen met kinderen het gesprek kan aangaan over deze gevoelige thema's.

Met een kwetsbaarheid ben je niet "apart" of "afwijkend". Iedereen is gewoon anders en uniek.
An Swerts

Kinderen kijken meestal nog onbevangen naar anders-zijn. Ze nemen mensen makkelijker zoals ze zijn en stellen minder vragen. De Pleister-boeken versterken die begripvolle houding. Vroeg geleerd is oud gedaan. ‘Oeps, ik liet de citroentaart vallen’. Het is de titel van het Pleister-boekje over faalangst. ‘Wat wil jij ooit doen, ook al weet je nog niet zeker of je het wel zult durven?’ is de centrale vraag tijdens een gesprek over faalangst. De Pleister-boeken maken gevoelige onderwerpen voor kinderen bespreekbaar.

Boekendokter

Image
Boekendokter

Worstel je met een medische vraag? Onze Boekendokter van dienst Isis Mulleman luisterde tijdens het Experimentcafé naar je problemen en schreef een boek als medicijn voor. Al lezend vind je zo alle antwoorden waar je naar op zoek was.

Image
Productions & Zonen

Ludieke quiz

Het theatergezelschap Productions & Zonen wees iedereen de weg doorheen het Experimentcafé over dokterstaal en leerde je met een ludieke quiz iets bij over dokterstaal. Vraag: 'Welke palpatie is het snelst: bradycardia of tachycardie? Antwoord: tachycardie, dat is een snelle hartslag. Bradycardia is een ongewoon langzame hartslag. Palpatie betekent klopping van het hart. Opdracht: 'Vertaal in mensentaal: De viscera, vooral de vesicale, scheiden een visceuse vloeistof af.’ Antwoord: 'De ingewanden, vooral diegene met betrekking tot de blaas, scheiden een stroperige vloeistof uit.' Ben jij nog mee?