“Ik hoop op een uitdaging die voor àlle Gentenaars relevant zal zijn”

Mieke Van Herreweghe

‘Ik hou van jou’. In het Nederlands heb je vier woorden nodig om te zeggen dat je iemand graag ziet. In gebarentaal: slechts één handbeweging, drie vingers in de lucht, overal ter wereld herkenbaar. Mieke Van Herreweghe, vicerector van de Universiteit Gent, is pionier in Vlaamse Gebarentaal. Zij ziet in dit gebaar een schoon signaal naar alle Gentenaars. We houden allemaal van jullie, wie je ook bent, welke taal je ook spreekt ... Ook dat is Comon.

Image

Bescherm ons tegen COVID-19

Mieke, waarom laat UGent zich uitdagen door Gentenaars? “De universiteit is geen eiland. Ons onderzoek heeft altijd impact op de samenleving. Enerzijds moet je als universiteit kijken naar wat er leeft in de maatschappij. Dat is vraaggestuurd onderzoek. Anderzijds start er veel fundamenteel onderzoek op eigen initiatief waarvan we op voorhand niet weten wat het resultaat zal zijn. Neem nu de mRNA-vaccins. Dat onderzoek loopt al enkele jaren zonder de zekerheid of het ooit tot iets zou leiden. Welnu doordat de basis al gelegd was, kon de ontwikkeling van een vaccin snel verlopen. Ook dat is een antwoord op een vraag van de samenleving, namelijk: ‘bescherm ons’.

Image
Mieke Van Herreweghe

Als we maar gezond zijn

Met dat vaccin zijn we bij de kern van Comon aanbeland: de toekomst van onze gezondheid. Hoe ziet Mieke dat? “COVID-19 drukt ons met de neus op de feiten: gezondheid is van cruciaal belang is. Voor onszelf maar zeker ook voor de mensen rondom ons. We moeten zorgdragen voor elkaar. Niet alleen nu, vandaag. Gezondheid is een basisvoorwaarde om goed te leven en oud te worden. En dan heb ik het zowel over fysieke gezondheid als over mentale gezondheid. Ik leg hier graag een brug naar mijn eigen expertise. Ik heb veel onderzoek gedaan naar gebarentaal. Op het eerste gezicht zou je denken, wat heeft dit met gezondheid te maken? Ik zeg: alles. Taal verbindt mensen en als mensen goede contacten hebben met hun omgeving, zich begrepen voelen, dan zijn ze mentaal weerbaarder.”

Welke uitdagingen hoopt Mieke zelf van Gentenaars te ontvangen?

“Ik hoop op een uitdaging die voor alle Gentenaars – jong, oud, andere origine, man, vrouw, x - relevant zal zijn. Gent is zo’n rijke diverse stad, iedereen moet zich aangesproken voelen. Iets anders waar ik me zorgen over maak is de digitale kloof, zeker nu de digitalisering van de zorg toeneemt. Er is nog veel werk aan de winkel om die weg te werken.”