Innovatieve oplossingen die experts bedachten in De Krook

Welke oplossingen rond verstaanbare zorg zouden we nu echt moeten uitproberen? Experts uit verschillende disciplines brainstormden tijdens de Trechterworkshop van Comon. Welke innovatieve ideeën bedachten zij in De Krook? Bekijk ze hieronder. Bedankt aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt!

Uitdaging: taal- en culturele drempels

Johan Geldof
Er zijn weinig mensen uit andere culturen die beroep doen op de geestelijke gezondheidszorg. We vermoeden dat zij geen vertrouwen vinden in de manier waarop deze zorg is georganiseerd.
Johan Geldof, sociaal regisseur Stad Gent
Voor anderstalige patiënten maak ik soms een filmpje met hun smartphone waarbij ik hen uitleg geef over hun diagnose en toon hoe ze oefeningen moeten doen.
Servaas Breyne, kinesist
Image
Johan Geldof

An app a day keeps the doctor a day

Wat als... er een app bestond die de afstand tussen zorgverlener en patiënt gefaseerd overbrugt? Johan Geldof licht het idee toe. Een app gebaseerd op inzicht bij de arts in de leefwereld van de patiënt (en omgekeerd), met een ongefilterde kijk op mogelijke drempels zoals taal en socioculturele achtergrond. We zien 3 fases:

  • Voorbereiding: met een vragenlijst polsen we naar de vragen waar de patiënt mee zit, socioculturele info, opleidingsniveau, de fase van de ziekte, voorkeur arts, bijvoorbeeld vrouwelijk of mannelijk … Vervolgens doen algoritmen het werk.
  • Diagnose: alles wat de arts vertelt, wordt opgenomen, eventueel nog eens gestructureerd herhaald: wat is de diagnose, de behandeling enz. Deze opname kan de patiënt achteraf opnieuw afspelen en zelfs laten vertalen. Eventueel leggen we hier linken met andere disciplines en activeren we een netwerk in de buurt. It takes a village, je weet wel.
  • Nazorg: de dokter volgt op door via bijv. met een sms te polsen naar het pijnniveau of door oefeningen voor te stellen. Aan de hand hiervan kan hij het behandelingsplan bijsturen.

Uitdaging: gezondheids- en digitale vaardigheden van de patiënt

Image
Ookdatnog.be

Ookdatnog.be

Wat als... je met één platform meteen de juiste info op maat van de patiënt kan aanbieden, in de vorm die bij hem of haar past: in beeld of geluid. Een digitaal hulpmiddel dat de arts ondersteunt bij het inschatten van de manier waarop hij of zij de boodschap zal brengen. Lien Van Oyen en Stephanie Byl lichten het idee toe:

  • Screening patiënt: bij voorkeur in de wachtkamer via een tablet of kiosk. Vragen peilen naar vaardigheden patiënt, taal enz.
  • Zorggesprek: arts kan op basis van vragenlijst zijn boodschap aanpassen aan het niveau van de patiënt.
  • Feedback: heeft de patiënt alles goed begrepen? Alles wordt opgenomen zodat de patiënt de consultatie kan herbekijken of beluisteren.

Ook dat nog, denk je nu misschien? De tool mag geen verplichting zijn, beide partijen moeten erachter staan.

Uitdaging: Wat is de juiste interface?

Eric Van der Hulst
'Be My Eyes' is een gratis app die blinden verbindt aan een willekeurige vrijwilliger in de wereld die even kan meekijken. Via een videochat kijk je door de camera van de blinde en vertel je wat je ziet om zo de vraag op te lossen. Bijv. 'Ziet dit eten uit mijn koelkast er nog vers uit?' Wat als we een app zoals 'Be My Eyes' specifiek voor gezondheidzorg zouden bedenken?
Eric Van der Hulst, innovatiemanager bij imec
Image
Jacob Decavel

Het ideale digitale scenario

Wat als... er een databank zou bestaan waar de zorgverlener inhoudelijke fragmenten kan uithalen die zijn boodschap ondersteunen? Dat kan in beeld of gesproken zijn. Alle stappen in een proces tussen zorgverlener en patiënt kunnen op die manier ‘gedocumenteerd’ worden. Concreet. De arts doet zijn relaas en aan het einde van het verhaal vat hij alles gestructureerd samen. Jakob Decavel licht het idee toe:

Het proces tussen een zorgverlener en -vrager verloopt vaak gefaseerd: schetsen van probleem, diagnose opstellen en behandelingsplan. De databank biedt ondersteuning met afbeeldingen van bijvoorbeeld medicatie die je ’s middags na de lunch inneemt, met beeldmateriaal en geluidsfragmenten. Die info haalt hij uit een omvangrijke databank met vaak voorkomende scenario’s. Voor de arts een tijdsbesparing, voor de patiënt structuur, eventueel krijgt hij de geprinte versie mee naar huis. Uiteraard is dit enkel van toepassing bij standaard zorgvragen en schuilen er nog enkele juridische adders onder het gras.

Uitdagingen: tijdsdruk en complex jargon

Een arts heeft geen tijd voor de vraag ‘Hoe gaat het met u?’. Een goeie diagnose impliceert echter ook vragen naar de context van de patiënt, zoals deze vraag.
Johan Geldof, sociaal regisseur Stad Gent
Image
Erik Mannens

Keernekeerwere (not)

Wat als... er een tool zou bestaan die in twee richtingen werkt? Voor de patiënt is het achterliggende doel: ‘Keernekeerwere’, voor de zorgverlener: ‘Keernekeerwere not’. Erik Mannens licht het idee toe: de arts neemt de consultatie op. Via Natural Language Processing, een techniek om gesproken tekst in geschreven tekst om te zetten, komt de samenvatting van wat de arts zegt automatisch in het patiëntendossier van de patiënt. De patiënt op zijn of haar beurt kan de consultatie ‘herbeleven’ en kan zelfs extra uitleg vragen.

Uitdaging: communicatievaardigheden van de zorgverlener

Het idee dat bij veel artsen leeft is: ‘Communicatievaardigheden, dat is voor artsen die dat graag doen en er ook tijd voor willen maken’. Het is belangrijk om met rolmodellen te werken. Dat zijn artsen bij wie studenten op stage komen en die persoonsgerichte communicatie tonen.
Stéphanie De Maesschalck, Topdokter en prof artsenopleiding aan de UGent
In de verhouding arts-patiënt wordt de arts nog vaak ervaren als de expert, terwijl de patiënt als leek vaak het gevoel heeft weinig inbreng te hebben in het eigen zorgproces. Het is belangrijk voldoende aandacht te hebben voor de doelen die voor de patiënt belangrijk zijn en deze meer centraal te zetten.
Els Lecompte, directeur Regie Gezondheid en Zorg stad Gent
Image
Virtuele wachtkamer

Virtuele wachtkamer

Wat als... er een game bestond die je communicatievaardigheden als arts in opleiding stimuleert. Stéphanie De Maesschalck licht het idee toe. Beeld je in: je komt in een virtuele wachtkamer met verschillende patiënten: oudere, jongere, anderstaligen …. Geen echte, maar computergestuurde. De zogenaamde avatars.

Je kan dan iemand aanklikken die ‘tot leven komt’. Zoals in de realiteit vraag je: ‘Hoe gaat het?’ Die avatar reageert hierop. Dat kan in een andere taal zijn, op een onverwachte toon. Je hoort hem of haar niet alleen, maar je kan ook gezichtsexpressies aflezen, non-verbale signalen opvangen. Achter deze virtuele wachtkamers zitten verschillende scripts waardoor je eindeloos kan oefenen. De ene keer is de patiënt een laaggeschoolde diabetespatiënt, de andere keer een hoogopgeleid iemand met dezelfde aandoening. Het communicatieparcours dat je aflegt, is telkens anders. Het is een interactieve leeromgeving met veel mogelijkheden. Onderweg kan je info opvragen over hoe je bijvoorbeeld slechtnieuwsgesprekken brengt. Ook het spelgehalte is aanwezig. Je kan punten winnen als je juist antwoordt. En, belangrijk bij elk leerproces: je krijgt feedback. Praat je te luid, dan zal je avatar je niet sparen.

We brainstormden behalve met experts, ook met andere Gentenaars. Benieuwd naar de innovatieve oplossingen die Gentenaars bedachten in De Krook?