“Confronterend maar boeiend”, student Youri blikt terug op het innovatieproces achter RingMe

Youri Alen

Youri staat als bijna afgestudeerde ergotherapeut mee aan de wieg van ‘RingMe’. Een tool voor anderstaligen die op een slimme manier de communicatiekloof tussen de zorgverlener en de patiënt overbrugt. Alweer een geniaal prototype gemaakt in de schoot van Comon, dat zorg beter verstaanbaar maakt voor alle Gentenaars. Youri blikt terug op een uitdagend innovatieproces.

 

Wat maakt RingMe voor jou persoonlijk zo bijzonder?

Image
Youri Alen

Youri: ”Zeker, soms lijkt het alsof RingMe mij op het lijf is geschreven. Ik studeer in december af als ergotherapeut. Maar ik heb al een diploma industrieel productontwerp op zak. Het beste van beide werelden komen samen in dit project.

Door een tijdje in Hongarije te wonen, weet ik wat het is om een arts in een andere taal te contacteren. Een doktersbezoek is iets intiem. Je neemt niet zomaar iemand mee om te tolken. Ik had geen smartphone en dus ook geen Google Translate. Gevolg: ik stelde het doktersbezoek uit. Met RingMe zou de drempel minder hoog zijn.”

Leg eens uit wat RingMe precies doet en waar jullie de mosterd vandaan hebben?

Image
Ringli

Youri: “RingMe is een telefoonbot, een slimme afsprakenrobot die de patiënt opbelt met een geautomatiseerde boodschap in de eigen taal van de patiënt. Het is geïnspireerd op een bestaande tool: Bingli, een chatbot waarin de patiënt de consultatie voorbereidt. Een enorme vooruitgang voor patiënten die botsen op drempels zoals taal. Maar je hebt er wel een computer of een smartphone voor nodig en vooral: digitale vaardigheden. Wij zagen het als een kans om voort te bouwen op het idee van Bingli. En daarbij te focussen op anderstaligen die minder digitaal vaardig zijn. Voor deze spraakrobot heb je enkel een telefoon nodig."

Hoe werkt RingMe?

Youri: “Bij de eerste consultatie, waar vaak wel een tolk aanwezig is, geeft de Nederlandstalige ziekenhuismedewerker alle gegevens in. Wanneer moet de patiënt waar zijn? Welke voorbereiding is nodig? … Vervolgens belt RingMe de patiënt op met een geautomatiseerde boodschap in de eigen taal van de patiënt. Nog een troef? RingMe overbrugt de periode tussen twee doktersafspraken. Want wanneer de patiënt dan plots belt, is er geen tolk aanwezig. Ook de afspraak verplaatsen of annuleren kan via deze weg. Voor anderstaligen is dit een grote meerwaarde. Het enige dat je trouwens nodig hebt is een telefoon.”

Hoe zijn jullie tot dat idee gekomen?

Image
Youri Alen

Youri: “Tijdens de Maakmarathon van Comon heb ik samen met vier andere studenten oplossingen bedacht voor het beter verstaanbaar maken van de zorg. In het kort: experimenteren, proberen, falen, opnieuw opstaan … Alle teamleden hadden een eigen oplossing voor ogen. Van deze ideeën hebben we uiteindelijk 10% overgehouden. Tijdens zo’n innovatieproces besef je eigenlijk dat je niets weet. (lacht) Soms denk je dat het ei gevonden hebt en dan moet je toch weer van voor af aan beginnen.

Gelukkig werden we hierin professioneel ondersteund door experts. Onze begeleider Ben Robaeyst keek als een kritische scheidsrechter over onze schouder mee. Hij daagde ons uit om ons eigen perspectief aan de kant te zetten, om een bepaald idee eens op zijn kop te zetten. Dat je uiteindelijk samen de puzzel maakt, bevalt me. Je wikt en weegt elke oplossing. Behoudt de sterke punten en gooit ze in de mix met andere eigenschappen. Hierop werk je weer verder. Maar niets is definitief. Kan zijn dat je dit ook aan de kant moet schuiven om iets anders te proberen. Dat maakt het zo boeiend.”

Image
Magali Feys

De volgende stap

Youri: “Het idee dat op het einde overbleef (en toen nog de werktitel 'Ringli' had), hebben we in de volgende fase, de Miniproeftuin, afgetoetst met anderstalige patiënten van AZ Sint-Lucas en met verschillende zorgverleners. Op basis hiervan hebben we ons idee verfijnd en een prototype gemaakt. We kregen ook feedback van verschillende deskundigen. Zo had Comon advocate Magali Feys (foto) uitgenodigd die met ons de privacy-kwestie bekeek. Technologie-expert Koen Ongena van imec nam dan weer de technische kant onder de loep. Een echte oogopener.

In een volgende stap gaat een Gentse ontwikkelaar de eerste ‘échte’ RingMe maken. Doel is om tot 5000 RingMe telefoontjes in verschillende talen te komen. Spannend.”

Je beseft dat je eigenlijk niets weet. (lacht)

Wat brengt de toekomst voor RingMe en voor jou?

Youri: “Binnenkort buigt een Gentse ontwikkelaar zich over RingMe. En daarna gaan we ons prototype uitgebreid testen met hopelijk 5000 RingMe-telefoontjes in verschillende talen. Spannend.

Mijn droom? Ik zou graag de helft van mijn tijd besteden aan RingMe. Bijvoorbeeld als sleutelfiguur in het gesprek tussen ontwikkelaar, eindgebruiker, ziekenhuis. Dit in combinatie met een halftijdse job in de zorg. Om zo de voeling met de praktijk te behouden.”