Uitdagingen

Ontdek alle uitdagingen die Gentenaars hebben ingediend bij Comon om mensen te stimuleren om gezond te bewegen.

Uitdagingen

Willem en Bert
Hoe kunnen we sport- en bewegingsmateriaal voor iedereen gemakkelijker toegankelijk maken?
Willem, Bert en Pascal
Piet, Bert en Dieter
Hoe kunnen we de beschikbare ruimte om te bewegen en te sporten slim benutten?
Piet, Bert en Dieter
Jonas en Louise
Hoe kan sociaal contact ons aanzetten tot meer bewegen (en omgekeerd)?
Veerle, Jonas, Nele en Louise
Eddy en Greet
Hoe kunnen we via slimme vormen van beweging onze hersenen fit houden?
Eddy en Greet
Carine en Geert
Hoe krijgen we met tips op maat meer mensen aan het bewegen?
Geert en Carine
Joyca en Delfien
Hoe kunnen we beweging tijdens verplaatsingen plezieriger, toegankelijker en veiliger maken in de stad?
Joyca en Delfien
Katrien
Hoe kunnen we wandelvoetbal populair maken in Gent en een hechte gemeenschap opbouwen?
Katrien
Servaas
Hoe kunnen we patiënten motiveren om te blijven bewegen, ook wanneer ze niet langer ongezond zijn?
Servaas
Manu
Hoe kunnen we druk bezette werknemers aan het bewegen krijgen?
Manu
Hoe kunnen we een competitie tussen bedrijventeams organiseren?
Inne
Hoe kunnen we ouders via hun kinderen motiveren om te bewegen?
Elise
Hoe kunnen we de bestaande bewegings­initiatieven zichtbaar maken en met elkaar verbinden?
Davy
Hoe kunnen we kwetsbare thuiswonende ouderen aan het bewegen krijgen?
Emma
Anna
Hoe kunnen we mensen met visuele of andere beperkingen helpen om vlotter te stappen?
Anna
Hoe kunnen we via bewuste ademhaling nog gezonder bewegen en sporten?
Lies
Kris
Hoe kunnen we het probleem van zwerfvuil in onze stad positief aanwenden om mensen meer te laten bewegen?
Kris
Hoe kunnen we gezonde beweegmomenten organiseren in de publieke ruimte waaraan ook passanten kunnen participeren?
Mieke
Peter
Hoe kunnen we Gentenaars met allerlei sportieve ambities via een sociaal platform met elkaar in contact brengen?
Peter
Cedric
Hoe kunnen we van beweging een manier van zelfontplooiing maken?
Cedric
David
Hoe kunnen we mensen tussen 30 en 50 jaar elkaar eenvoudiger laten ontmoeten om samen te bewegen?
David
Fernand
Hoe kunnen we mensen uit dezelfde straat samen laten bewegen?
Fernand
Kristl
Hoe kunnen we mensen met een neurologische aandoening meer aan het bewegen krijgen?
Kristl
Sofie
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat LGBTQIA+ personen veilig en aangenaam kunnen bewegen?
Sofie
Dominique
Hoe kunnen we mensen matchen om samen te sporten?
Dominique